Работен документ на Комисията относно възможността за създаване на законодателен инструмент на ЕС в областта на защитата на свидетелите и сътрудниците на правосъдието