Регламент (ЕИО) № 2403/89 на Комисията от 31 юли 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX