Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на26 март 1996 г.