Regulamentul (UE) 2016/1412 al Comisiei din 24 august 2016 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanță pentru SEE)$