Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/1412 tal-24 ta' Awwissu 2016 li jiċħad li jawtorizza indikazzjoni dwar is-saħħa magħmula fuq l-ikel u li tirreferi għat-tnaqqis tar-riskju ta' mard (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)$