Komisijas Regula (ES) 2016/1412 (2016. gada 24. augusts) par atteikumu atļaut tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura attiecas uz slimības riska samazināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)$