2016 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1412, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu (Tekstas svarbus EEE)$