Komission asetus (EU) 2016/1412, annettu 24 päivänä elokuuta 2016, sairauden riskin vähentämiseen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$