Rozhodnutie Spoločného výboru EHS č. 65/97 zo 4. októbra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP