1997 m. spalio 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 65/97, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)