EMP Ühiskomitee otsus nr 65/97, 4. oktoober 1997, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)