Afgørelse af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 65/97 af 4. oktober 1997 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen