Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (Heraklion) — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2006