A szavazás eredménye AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről = A 2021. március 16-án lezárult írásbeli eljárás eredménye = A Tanács első olvasatban kialakított álláspontjának és a Tanács indokolásának elfogadása