Zadeva C-104/18 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. septembra 2019 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Joaquín Nadal Esteban (Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Absolutni razlogi za ničnost – Člen 52(1)(b) – Ravnanje v slabi veri ob vložitvi prijave znamke)