EVROPSKI PARLAMENT ZASEDANJE 2015–2016 Seja: 25. marec 2015 Zapisnik seje je bil objavljen v UL C 152, 28.4.2016. SPREJETA BESEDILA