EURÓPSKY PARLAMENT ZASADANIE 2015 – 2016 Schôdza z 25. marca 2015 Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená vÚ. v. EÚ C 152, 28.4.2016. PRIJATÉ TEXTY