EUROOPA PARLAMENT 2015-2016 ISTUNGJÄRK 25. märtsi 2015. aasta istung Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 152, 28.4.2016. VASTUVÕETUD TEKSTID