ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΟΔΟΣ 2015-2016 Συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου 2015 Τα συνοπτικά πρακτικά αυτής της συνόδου έχουν δημοσιευθεί στην ΕΕ C 152 της 28.4.2016. ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ