ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2015—2016 Заседание от 25 март 2015 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 152, 28.4.2016 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ