Решение на Съда (пети състав) от 6 февруари 1997 г.