Mål F-60/14: Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Abeloos mot kommissionen