Υπόθεση F-60/14: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 4ης Μαΐου 2016 – Abeloos κατά Επιτροπής