PROPCELEX Решение на Комисията от 19 септември 1986 година за изменение на Решение 81/92/ЕИО по отношение на списъка с предприятия в Уругвай, одобрени да внасят прясно месо в Общността