Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/610 av den 19 april 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den nittonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080