Решение на Съда (първи състав) от 1 февруари 2007 г.$