Писмен въпрос P-5681/06 зададен от Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) на Комисията. Затвори тип F