Предложение за решение на Съвета в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемане от страна на Кипър на единната валута на 1 януари 2008 г.