Регламент (EO) № 2377/1999 на комисията от 9 ноември 1999 година относно определяне на стандартите за търговия с аспержи$