Регламент (EИО) № 2050/88 на Съвета от 24 юни 1988 година за изменение на Регламент (EИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“ PROPCELEX