Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация