Mål T-793/19: Talan väckt den 15 november 2019 – Tirreno Power mot kommissionen