Vec T-793/19: Žaloba podaná 15. novembra 2019 – Tirreno Power/Komisia