Cauza T-793/19: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2019 – Tirreno Power/Comisia