Lieta T-793/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. novembrī – Tirreno Power/Komisija