Дело T-198/06: Определение на Първоинстанционния съд от 26 февруари 2007 г. — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme и други/Комисия