Писмен въпрос E-011128/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Улесняване на незаконната имиграция от страна на Турция