Регламент (ЕС) 2016/1663 на Комисията от 13 септември 2016 година за забрана на риболова на атлантическа сьомга във водите на Съюза от подучастъци 22—31 от страна на плавателни съдове под флага на Швеция$