Писмен въпрос E-5142/08 зададен от Paulo Casaca (PSE) на Комисията. Смъртна присъда за вероотстъпничество