Писмен въпрос E-8015/10 Fiorello Provera (EFD) до Съвета. Незаконен товар, заловен в Калабрия, Италия