Uredba Komisije (ES) št. 1564/2001 z dne 31. julija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2000 o vakuumskem pakiranju nekaterih kosov intervencijskega govejega mesa in o popravku Uredbe (ES) št. 1209/2001