Regulamentul (CE) nr. 1564/2001 al Comisiei din 31 iulie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2000 în ceea ce privește ambalarea în vid a anumitor tranșe de carne de vită de intervenție și de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1209/2001$