Komisijas Regula (EK) Nr. 1564/2001 (2001. gada 31. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2000 attiecībā uz dažu intervences liellopu gaļas izcirtņu iepakošanu vakuumā un koriģē Regulu (EK) Nr. 1209/2001