2001 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 562/2000 dėl tam tikrų intervencinės galvijienos gabalų vakuuminio įpakavimo ir pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1209/2001