Decizia (UE) 2016/1549 a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2014