Писмен въпрос P-3766/09, зададен от Inés Ayala Sender (S&D) на Комисията. Помощи от ЕС за ОПЕЛ-Европа и завода във Фигеруелас