Писмен въпрос E-1263/05, зададен от Glyn Ford (PSE) на Комисията. Europe-wide stamp