Дело C-229/15: Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Minister Finansów/Jan Mateusiak (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 18, буква в) и членове 184 и 187 — Облагаеми сделки — Преустановяване на облагаемата икономическа дейност — Задържане на стоки, за които е приспаднат ДДС — Корекция на приспаданията — Период на корекция — Облагане на основание член 18, буква в) от Директива 2006/112 след изтичането на периода на корекция)