Регламент (ЕО) № 2443/96 на Съвета от 17 декември 1996 година относно предвиждане на допълнителни мерки за пряко подпомагане на приходите на производителите или на сектор говеждо и телешко месо$