2019 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436 dėl mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimą